Τελευταία Άρθρα

Δωρεάν Υγεία για Όλους

Τερματισμός της παγκόσμιας εξάρτησης στα πατενταρισμένα χημικά φάρμακα και την εξάλειψη των ασθενειών.

Δωρεάν Φαγητό για Όλους

Τερματισμός της ‘τρέλλας των μεταλλαγμένων’, του υποσιτισμού και της παγκόσμιας πείνας.

Δωρεάν Νερό για Όλους

Τερματισμός του ελέγχου και της δηλητηρίαση των υδάτινων πόρων μας, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε δωρεάν καθαρό νερό στον καθένα.

Δωρεάν Ενέργεια για Όλους

Τερματισμός της παγκόσμιας πετρελαϊκής εξάρτησης εξελίσσοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Δωρεάν Γνώση για Όλους

Τερματισμός του παγκόσμιου αναλφαβητισμού και άγνοιας, εκπαίδευοντας τους ανθρώπους σχετικά με το πώς μπορούν να απαλλαγούν από τις εξαρτήσεις του πετρελαίου, και των φαρμάκων των Χημικών και Φαρμακευτικών Καρτέλ.

Εργασία για Όλους

Τερματισμός της ανεργίας και η διασφάλιση ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να ζήσει μια αξιοπρεπή και παραγωγική ζωή.