Ποιό είναι το πρόβλημα;

Ποιό είναι το πρόβλημα;

Η ΕΕ  έχει ως στόχο, να υπογράψει σύντομα δύο εκτεταμένες εμπορικές συμφωνίες: μια με τον Καναδά (CETA = Comprehensive Economic and Trade Agreement – Ολοκληρωμένη Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία) και μια άλλη με τις ΗΠΑ (TTIP = Transatlantic Trade and Investment Partnership – Διατλαντικός Εμπορικός και Επενδυτικός Συνεταιρισμός). Η επίσημη άποψη  είναι ότι αυτές οι συμφωνίες, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα ωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο όμως, αυτοί που επωφελούνται από αυτές τις συμφωνίες δεν είναι οι απλοί πολίτες αλλά οι μεγάλες εταιρείες:

  • Συμφωνία Διακανονισμός-Διαφορών -Επενδυτών-Κράτους (ISDS) – (Investor-State-Dispute-Settlement): Ξένοι επενδυτές (πχ. εταιρείες από τον Καναδά και τις ΗΠΑ) έχουν το δικαίωμα να κινήσουν αγωγή για ζημιές, εάν πιστεύουν πως έχουν υποστεί απώλειες ως συνέπεια νόμων ή μέτρων της ΕΕ ή συγκεκριμένων κρατών μελών της ΕΕ. Αυτό μπορεί επίσης να επηρεάσει νόμους οι οποίοι έχουν θεσπιστεί για το κοινό καλό, όπως προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών.
  • Ομάδες εταιρειών πρόκειται να συμμετέχουν ί ακόμα και κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας νέων κανονισμών και νόμων, εάν τα εμπορικά τους συμφέροντα πιθανόν να επηρεαστούν. Το όνομα αυτής της διαδικασίας είναι: «ρυθμιστική συνεργασία». Αυτό σημαίνει ότι οι εκπρόσωποι μεγάλων επιχειρήσεων θα μπορούν να συμμετέχουν σε ομάδες ειδικών οι οποίοι θα μπορούν να επηρεάσουν προσχέδια νόμων, ακόμη πριν να εξεταστούν από τα εξελεγμένα κοινοβούλια. Αυτό υπονομεύει την έννοια της δημοκρατίας!
  • Οι μεγάλες επιχειρήσεις είχαν, και ακόμη έχουν, υπερβολική επιρροή σε μυστικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τις CETA και TTIP. Σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις, μόνο για την προπαρασκευαστική φάση της TTIP, έλαβαν χώρα 590 συναντήσεις μεταξύ Ευρωπαϊκών Επιτρόπων και εκπροσώπων των λόμπι. Το 92% αυτών των συναντήσεων ήταν μαζί με εκπροσώπους εταιρειών, ενώ σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις, υπήρξαν συζητήσεις με καταναλωτές και εκπροσώπους συνδικάτων. Επίσης, κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων, εκπρόσωποι των βιομηχανιών προσπαθούν να ασκήσουν επιρροή. Ορισμένες τροποποιήσεις σε προσχέδια τα οποία διέρρευσαν στο κοινό, προέρχονται κατευθείαν από τα γραφεία των εταιρειών λόμπι.
  • Οι διαπραγματεύσεις οι οποίες πραγματοποιούνται, είναι μυστικές. Ακόμη και οι δημόσιοι εκπρόσωποι μας γνωρίζουν πολύ λίγα για την ίδια την εξέλιξη τους. Λαμβάνουν τα αποτελέσματα υπό τη μορφή μακροσκελών συμφωνιών (για παράδειγμα η συμφωνία CETA είναι περίπου 1,500 σελίδες), μετά από συμπεράσματα διαπραγματεύσεων, και ως εκ τούτου, μπορούν μονάχα να αποδεχτούν ή να απορρίψουν ολόκληρη τη συμφωνία χωρίς να είναι ικανοί να ζητήσουν τυχόν προσθήκες.
  • Τα δικαιώματα των εργαζομένων δέχονται πιέσεις, και θέσεις εργασίας σε πολλαπλές βιομηχανίες απειλούνται. Στις ΗΠΑ, μόνο ορισμένα βασικά δικαιώματα των εργαζομένων αναγνωρίζονται (μόνο 2 στα 8 πρότυπα του ILO). Στην γεωργία και την βιομηχανία ηλεκτρονικών, ένας τεράστιος αριθμός θέσεων εργασίας θα απολεστούν αφού ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό θα είναι σκληρός.
  • Ο φιλελευθερισμός και η ιδιωτικοποίηση πρόκειται να γίνουν μονόδρομοι. Το να μπορούν να επιστρέψουν επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, νοσοκομεία, ή η συλλογή αχρήστων, στο δημόσιο τομέα, μετά που έχουν πλέον ιδιωτικοποιηθεί, θα είναι ακόμη πιο δύσκολο, ακόμη και αδύνατο μετά από τις CETA και TTIP.
  • Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, υπό πίεση, κινδυνεύουν να υποχωρήσουν σε επικίνδυνες τεχνολογίες, όπως η εξόρυξη πετρελαίου από σχιστόλιθο με την υδραυλική ρωγμάτωση (fracking) ή τα γενετικά τροποποιημένα.
  • Τα πρότυπα τροφίμων και η προστασία των καταναλωτών για καλλυντικά και ιατρικά προϊόντα απειλούνται να τεθούν στα ίδια επίπεδα όπως τα Αμερικάνικα πρότυπα. Ωστόσο, χρειαζόμαστε υψηλότερα αντί χαμηλότερα πρότυπα για την προστασία μας, είτε αυτά αφορούν ζιζανιοκτόνα, βιομηχανική γεωργία ή καθαρές πηγές ενέργειας. Η ρυθμιστική συνεργασία και το ISDS θα καθιστούν κάτι τέτοιο πολύ δύσκολο, ακόμη και αδύνατο.

Οι συμφωνίες CETA καιTTIP θέλουν να αυξήσουν την δύναμη των πολυεθνικών εις βάρος της δημοκρατίας και του γενικού καλού. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κάτι τέτοιο να συμβεί!
Μαζί μπορούμε να σταματήσουμε τις TTIP και CETA!

Πηγή
Stop TTIP: What is the Problem?

By | 2017-01-29T13:17:14+00:00 Ιούλιος 29th, 2015|Categories: Γνώση|Tags: , |0 Comments

Leave A Comment