γιούρογκρουπ

20 04, 2013

Ο πραγματικός πλούτος και η Κύπρος

By | 2017-01-29T13:17:33+00:00 Απρίλιος 20th, 2013|Categories: Γνώση|Tags: , , , , |0 Comments

Μαυρίδης Κώστας (Ακαδημαϊκός): Οι εκτιμήσεις για το ΣΥΝΟΛΟ των δανειακών αναγκών της Κύπρου στα επόμενα χρόνια υπερβαίνουν τα €30 δις στα οποία περιλαμβάνονται η χρηματοδότηση του τραπεζικού συστήματος (επανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, αποπληρωμή ELA, Συνεργατισμού) και του κράτους (τρέχουσες ανάγκες και αναχρηματοδότηση). Ωστόσο, στο προσκήνιο πλεονάζει η εκ των υστέρων «σοφία» πολλών, μεταξύ τους μερικών που στην [...]